Uusin lehti

Edellinen numeromme

Edelliset numeromme löydät Täältä

Uusin lehti

Edellinen numeromme

Heinä–elokuun numero

Touko–kesäkuun numero

Maalis-huhtikuun numero

Tammi–helmikuun numero

2014

Marras-joulukuun numero

Syys-lokakuun numero

Heinä-elokuun numero

Touko-kesäkuun numero

Maalis-huhtikuun numero

Tammi-helmikuun numero

2013

Joulukuun numero 2013

Lokakuun numero 2013

 


Suurennuslasia painamalla avautuu hakukenttä lehden sisällöstä.
Sivunäppäimellä voit muuttaa lukemisen suuntaa pysty tai vaaka-
tasoon. Klikkaus palauttaa edellisen näkymän.
Nuolinäppäimnellä voit jakaa julkaisun haluamassasi kanavassa.

Lukulaitteella
Lehti on mitoitettu lukulaitteen (15×20 )näytölle sopivaksi. Sitä ei tarvitse
suurennella ellet itse halua. Suurennus tapahtuu koskettamalla näyttöä.

Tietokoneella
Klikkaa valikkopalkin nuolinäppäintä oikeasta reunasta.
Lehti aukeaa luettavaksi etkä tarvitse lukemiseen suurennuslasia.

Lehden koko ja tulostus
Lehden sivukoko on A5. Tämä kannattaa huomioida tulostettaessa(pdf).

Tuttifrutti Magazine uudistuu!

Tuttifrutti Magazine on lifestyle-lehti trendejä pelkäämättömille perheellisille.
Verkossa ilmestyvä persoonallinen lehti on modernin visuaalinen, ja se antaa lukijalleen
kosolti inspiraatiota ja elämäniloa.

Avoimet toimet

Etsimme nyt tiimiimme reipasta ja ystävällistä mediamyyjää.

Sinulta ei mene sormi suuhun vaan selvität ja ideoit asiakkaalle ja lehdellemme parhaimmat
ratkaisut molempien eduksi. Mediatilaa myymme verkkosivuillemme.

Työaika: Kokopäivätyö, osaaikatyö
Palkkaus: Provisio

Kerro meille miksi haluaisimme palkata juuri sinut!
Kuvalliset hakemukset pia@tuttifruttimagazine.com

elisa8

Arvontaan osallistuvan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Arvonta päättyy Tuttifrutti Magazinen internet-sivuilla ilmoitettuna ajankohtana. Arvonta suoritetaan arvonnan päättymispäivänä, ja voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebook-viestillä, Instagamissa linkittäen tai sähköpostitse.

Arvontaan osallistuvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia, joten niiden käsittelyä koskee kaikki rekisterinpitäjää yleisesti koskevat periaatteet. Arvonnan järjestäjä voi kuitenkin käyttää arvontaan osallistuvien henkilötietoja markkinointitarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä sähköisesti osoitteeseen: kilpailu(at)tuttifruttimagazine.com

Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet -osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumislomakkeeseen jätetyistä tiedoista joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida toimittaa. Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä, sähköpostiosoitteella ja osoitteella. Arvontaan osallistuva on velvollinen antamaan oikeaksi tietämänsä tiedot arvontalomakkeeseen. Mikäli osallistumislomakkeesta löytyy paino- tai jokin muu virhe, arvonnan järjestäjä, ei ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Tuttifrutti Magazine -verkkopalvelun käyttöehdot

 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tmi Decopian (jäljempänä ”Decopia”) tuottaman ja ylläpitämän Tuttifrutti Magazine -nimisen, pääasiassa osoitteessa www.tuttifruttimagazine.com julkaistavan verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön. Käyttämällä Palvelua Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.
Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään Käyttäjä on näiden käyttöehtojen lisäksi velvollinen noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Viime kädessä Decopia itse määrittelee, mikä Palvelussa julkaistava materiaali on hyvien tapojen mukaista.

 

Jos Käyttäjä käyttää Palvelua lain tai näiden käyttöehtojen tai vastaisesti, Decopialla on oikeus peruuttaa tai lakkauttaa Käyttäjän käyttöoikeus. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Decopialle ja kolmansille osapuolille tällaisesta menettelystä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

 

Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, ohjelmistojen (ml. lisenssit) ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä sekä kaikista mahdollisista muista Käyttäjän Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

 

Oikeudet Palveluun ja Käyttäjän vastuu

Palvelu sekä Decopian tuottama materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Palveluun sekä sen sisältämään materiaaliin kuuluvat Decopialle tai muulle Palveluun materiaalia tuottavalle taholle. Ellei Palvelussa nimenomaisesti ole toisin mainittu, Decopia pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, eikä Käyttäjälle myönnetä muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa mainittu käyttöoikeus. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

 

Decopia myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua ja Palvelussa olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei saa muokata, jäljentää, levittää (ml. linkittämällä), välittää, esittää, näyttää julkisesti, julkaista, lisensoida tai muulla tavoin luovuttaa Palvelun sisältöä tai sen osaa ilman Decopian etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta.

 

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Decopialle täysimääräisesti kaikki mahdolliset vahingot, kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat Decopiaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset perustuvat tai johtuvat Käyttäjän toimesta tapahtuneesta näiden käyttöehtojen vastaisesta menettelystä tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

 

Palvelun sisältämiä otsikoita ei saa käyttää kaupallisen palvelun luomiseen tai osana kaupallista palvelua ilman Decopian tai muiden palvelujen tuottajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjällä on oikeus asettaa ja jakaa linkkejä yksittäisiin Palvelussa oleviin kirjoituksiin omalla henkilökohtaisella ja ei-kaupallisella profiili- tai vastaavalla sivullaan.

 

Decopian oikeudet

Decopialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen ja tarjoaminen Käyttäjille osittain tai kokonaisuudessaan ilman ilmoitus- tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.

 

Decopialla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Käyttäjän Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali. Palvelussa voi olla mielipiteen ilmaisemiseen tarkoitettuja palveluja (kuten mm. mielipidekirjoitukset, kolumnit ja keskustelupalsta), joihin Käyttäjät voivat osallistua. Julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Decopian tai Tuttifrutti Magazinen mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle ja/tai muihin Palveluihin toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

 

Vastuu sisällöstä
Decopian tuottama sisältö:
Decopia vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä ja lainmukaisuudesta. Decopia ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

 

Decopia ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

 

Käyttäjän toimittama sisältö:

Käyttäjä vastaa omalla riskillään Palvelun käytöstä sekä kaikilta osiltaan Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille Käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Decopialle, Tuttifrutti Magazinen maineelle tai edellä mainittujen sopimuskumppaneille, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Decopialle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot täysimääräisesti.

 

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun tekstiä, kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistunut henkilö ovat luovuttaneet Käyttäjälle kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeus), ja että materiaalin tallentamiseen ja levittämiseen on ollut lupa.

 

Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Decopia ja/tai heidän yhteistyökumppaninsa voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelun tuottamisen yhteydessä. Käyttäjän tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

 

Käyttäjä myöntää Decopialle oikeuden ilman erillistä lupaa tai korvausta tarvittaessa muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka Käyttäjä on toimittanut tai ladannut Palveluun. Pääsääntöisesti kuitenkin lähetetyt aineistot julkaistaan sellaisenaan. Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Decopia luovuta kolmannelle osapuolelle.

 

Tietosuoja

Decopia noudattaa Suomen henkilötietolainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän lupaa muuten kuin lain tai viranomaismääräyksen nojalla. Tiedot voidaan erityisesti luovuttaa, jos on syytä epäillä, että Käyttäjän menettelyllä (kuten kirjoituksella) on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

 

Palvelu hyödyntää evästeitä eli Käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla Decopia voi seurava Palvelun käyttöä ja kehittää Palvelua. Evästeet ovat välttämättömiä Palvelun toiminnan kannalta, eikä niiden avulla kyetä tunnistamaan yksittäistä Käyttäjää. Evästeillä kerätään tietoja mm. käytetystä selaimesta, miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun sekä Käyttäjän tavasta käyttää Palvelua. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden käytölle ja tietojen käsittelylle. Käyttäjällä on mahdollisuus estää tai poistaa evästeet joko kokonaan tai osittain käytöstä selaimensa asetuksia muuttamalla. Mikäli evästeet poistetaan käytöstä kokonaan, Palvelun kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole kaikilta osin Käyttäjän käytettävissä. Palvelu sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia laajennuksia. Tällaiset kolmannen osapuolen palvelut voivat käyttää omia evästeitä kyseisen palveluntarjoajan käytäntöjen mukaisesti.

 

Palvelun käytettävyys ja vastuunrajoitus

Decopia pyrkii tarjoamaan mahdollisimman korkeatasoista palvelua, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, toimintavarmuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Decopia ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai haitasta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käytöstä tai keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

 

Käyttökatkot Palvelussa ovat mahdollisia huollon, järjestelmän liiallisen kuormituksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai muun syyn vuoksi. Decopia pyrkii mahdollisuuksien mukaan informoimaan käyttökatkoista etukäteen. Decopia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

 

Linkit ja mainokset

Decopia ei vastaa miltään Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille, joiden sisällöstä tai saatavuudesta Decopia ei vastaa miltään osin.

 

Käyttöehtojen muutokset

Decopia voi yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun Decopia ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

 

Muut ehdot

Decopialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sen yhteistyöyrityksille ja/tai yhteistyöorganisaatioille. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

 

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Tuttifrutti Magazinen asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.
1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä: Henkilötietojen käsittelijä Decopia Y-tunnus: 2240183-3
Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa Pia Hollo pia (@) tuttifruttimagazine.com
Kenen tietoja käsittelemme? • Jäsenet • Potentiaaliset jäsenet • Palveluntoimittajat • Sidosryhmät • Henkilökunta • Työnhakijat • Verkkosivun kävijät Mistä saamme tiedot? • Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään • Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä • Palveluntoimittajan tiedot saadaan tältä itseltään • Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään • Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään • Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään • Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite, jos kävijä suostuu ottamaan vastaan evästeet.
Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?
• Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun exasiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan. • Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. • Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä. • Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta. • Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä. • Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään määrittelemätön aika. Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja. Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien. Näitä tietoja käsittelemme Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, tai jotka ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi:

• Nimi • Puhelinnumero • Sähköpostiosoite • Työnantaja • Henkilötunnus • IP-osoite • Ammattinimike Oikeutesi • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. • Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. • Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. • Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. • Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä. • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa. [pia ( @ ) tuttifruttimagazine.com]
Miksi käsittelemme tietojasi? Tuttifrutti Magazine käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on informoida asiakkaitamme uusista palveluistamme. Tuttifrutti Magazinen yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa asiakkaisiin markkinointia, jos asiakas on tähän suostunut. Muista kuin asiakkaistamme keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa. • Asiakassuhteen hoitaminen • Markkinointi • Sidosryhmätoiminta Kuka muu käsittelee tietojasi? Tuttifrutti Magazine käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm.: • kirjapitofirma 1 • it-palvelufirma 2 • myynninhallintafirma 3
Kuinka suojaamme tietosi?
• Suojaamme internetyhteyden (https) • Käytämme henkilötietoja koskevaan viestintään salattua sähköposti • Käytämme palomuuria • Salaamme tietoja (kryptaus) • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat • Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Decopia
Tarkk´ampujankatu 12 B 48,
00150 Helsinki
Puh. 040 505 1296

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Leo Järveläinen
Postiosoite: Tarkk´ampujankatu 12 B 48
00150 Helsinki
Sähköposti: toimitus(at)tuttifruttimagazine.com

3. Rekisterin nimi
Tuttifrutti Magazinen uutiskirje

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Tuttifrutti Magazinen asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään.
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Tuttifrutti Magazinen uutiskirje sisältää seuraavat tiedot:
•    Nimi
•    Sähköpostiosoite
•    Muut henkilön itse ilmoittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Tuttifrutti Magazinen asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä asiakkaiden itse antamista tiedoista.

7. Tietojen luovutus
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Vaitiolovelvollisuus koskee myös Decopian käyttämiä alihankkijoita.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa Tuttifrutti Magazinen uutiskirjeen jäsenyytensä ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Lopettamisilmoitus voidaan tehdä tekemällä ilmoitus sähköpostitse tai postitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Etu Ylipainoinen yksisarvinen ja muita
satuja-kirjan ostajalle!

Tuttifrutti Magazinen lukijoille lahjakoodilla TFM514
kirja hintaan 8,90 €. Etu on voimassa 30.6.2014 asti.

Ohjeet kirjan lunastamiseen koodilla Koodin käyttäminen edellyttää Elisa Kirja -palveluun rekisteröitymistä. Jos olet
rekisteröitynyt palveluun jo aikaisemmin, kirjaudu sisään tunnuksillasi.

1) Rekisteröidy Elisa Kirja -palveluun osoitteessa http://kirja.elisa.fi tai kirjaudu sisään tunnuksillasi.

2) Siirry kirjan
esittelysivullehttps://kirja.elisa.fi/ekirja/ylipainoinen-yksisarvinen-ja-muita-kertomuksia#

3) Klikkaa ”Osta e-kirja”.

4) Oston vahvistussivulta löydät ”Syötä alennus- tai lahjakoodi” -kentän ennen maksutavan valintaa.
Syötä saamasi koodi tähän kenttään ja klikkaa
”Käytä”-nappia. Lahjakoodin arvo tulee nyt käyttöösi. Vahvista ostos.

Tämän jälkeen kirja on luettavissa Elisa Kirja -sovelluksella iPadilla, iPhonella tai Android-laitteella. Sovelluksen voi ladata
maksutta App Storesta ja Google Playsta. Kirja saapuu automaattisesti sovelluksen kirjahyllyyn, kun kirjaudut sovellukseen
sisään Elisa Kirja -tunnuksillasi. Kirjaa voi lukea myös tietokoneella Adobe Digital Editions -ohjelmalla. Lisää ohjeita
lataamiseen tietokoneelle sekä muille laitteille löydät osoitteesta http://kirja.elisa.fi/ohjeet

Lahjakoodi on voimassa  30.6. asti

 

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

dinokaava

 

Tulosta hienot dinosauruskaavat piparkakuille  TÄSTÄ

Verkkomainosten koot

Iso banneri

Pieni banneri

banner468x60

 

 

 

Supertorni

300x750

Tuttifrutti

300x250

Sponsoriboksi

165x200

200x90

125x125

Vaakaboksi                              Miniboksi